SSL Certificaten

Wat is SSL?

SSL is een afkorting van "Secure Sockets Layer". Door middel SSL worden de gegevens die over het internet verstuurd worden versleuteld. Daarnaast heeft het gebruik van SSL nog een doel: Het kunnen controleren van de server waarmee verbonden wordt en of deze ook echt de bedoelde server is.

Wanneer gebruikt u een SSL certificaat?

Zodra de gegevens die over het internet verstuurd worden interesant kunnen zijn voor derden dan is het gebruik van een SSL certificaat aan te raden en soms ook verplicht. Denkt u hierbij aan onder andere:

  • Persoonsgegevens, bijvoorbeeld een webshop of contactformulier.
  • Creditcardgegevens en betalingspagina's.
  • Login gegevens

In Nederland bestaat de "Wet Bescherming Persoonsgegevens". In deze wet staat het volgende omschreven:

"De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen."

Buiten dat het wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te beveiligen straalt het gebruik van een SSL certificaat ook vertrouwen uit naar de bezoeker en het geeft aan dat u serieus met de beveiliging van deze gegevens bezig bent.

Hoe kan ik mijn website of dienst beveiligen met een SSL certificaat?

Indien u uw website wilt beveiligen met een SSL certificaat en u heeft de webhosting bij ons ondergebracht dan zullen wij de aanvraag en installatie voor u verzorgen. Indien u dit in eigen beheer heeft dan kunt u een CSR (Certificate Signing Request) genereren en deze aan ons mailen.
U kunt hier lezen hoe u een CSR kunt genereren.

Indien u uw Microsoft Exchange server wilt beveiligen met een SSL certificaat dan kunt u contact opnemen met uw systeembeheerder om een CSR te laten genereren.

Verschillende typen SSL certificaten

Webvanced kan alle soorten certificaten leveren. Neem contact met ons op.